تحقیق در مورد عدم سستی (مدیریت)1

تحقیق در مورد عدم سستی (مدیریت)1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

چگونه می توانیم از سستی و از عدم توانایی اجتناب کنیم:

در درس اول و دوم ابتدا به روشهای تحقیق و نتایج بدست آمده از هر پاسخ پرداختیم که به عملیاتی که به VM می باید انجام می داد تغییر یافت با این وجود هدف اصلی ما کمک به مراجعه کنندگان کمک کنیم تا بطور مؤثری از VM بهره ببرنند. مرحله بعد لوسیون تلاش ما را نشان می دهد که به مراجعه کنندگان می باشد تا خوب بهره ببرند. چیزی که در ساختار کارکردها بدست آمده را نشان می دهیم که آن چگونگی ارتباط آنها با کارگاه دوم را نشان می دهد و به ما این امکان را می دهد که به کارکرد خوشه‌ها در جداسازی درست طولانی کارکردها که در قسمت قبل مشخص شد توجه کنیم که این عمل با یک نمودار FAST بدست می آید یعنی اینکه با مشتریان همکاری می کنند با برنامه ای برای پیشرفت خدمات VM را که آنها فراهم کردند را در نظر بگیرند.

ما در پایان مرحله اول این تحقیق (برای مثال درسهای اول و دوم) در موقعیت کارکرد در لیست می باشیم که نیاز به توجه بیشتری دارد تا رضایت خاطر مشتریان VM را ارتقا دهیم. بعد از ملاحضات بسیار زیاد فکر می کنیم که وقتی چنین نکته هایی در پایان تحقیق دیده می شوند، در واقع نمی توانند نه به مشتریها و نه به تامین کننده ها کمک کنند تا به دیگر پیشرفتهای مهم و چشمگیر توجه داشته باشند.

به خاطر نبود نظم و مقرارت موجود در بازار VM مردم نمی توانند یک «تصویر بزرگ» را توسعه دهند. بنابراین می خواهیم که به این مرزها توسط توسعه عملکرد طرح اینقشه دست پیدا کنیم. فکر می کنیم که لیست نابسامانی از خرید عملکردها که اجرا می شود، نگران کننده به نظر می رسد. سپس تصمیم گرفتیم که مشتریان ومتخصصان را توسط گروه بندی کارکردهایی که به هم مرتبط هستند کمک کنیم، توضیح دهند که چگونه یک کارکرد به اجرای کارکردی دیگر نیاز دارد. تصمیم گرفتم که به نمونه ای از مشتریان در کارگاه دوم اشاره کنیم و سعی کنیم که چنین چهار چوبی که موجب ایجاد رابطه بین کارکردهایی که نیاز به اجرا دارند می شوند را در نظر بگیریم (برای مثال ساخت یک نمونه FAST):کارگاه دوم مکان یا بخش جالب و خوشایندی نمی باشد. چونکه بعضی از مشتریان VM که متخصصان با تجربه ای نیز نیز می باشند تمایلی ندارد که روشی متفاوت در نمودار FAST ایجاد شود. نمونه FAST تعیین شده به زودی به عنوان یک نقطه آغازین مشخص می شود. همچنین مشتریان و متخصصان برای استفاده از آن «به عنوان وجود داشتن » فرا خوانده می شوند و ان را «به عنوان ضرورت» تنظیم می کنند. یا حتی آن را کنار می گذارد و نمونه ای بهتر را به وجود می آورند که منجر به پیشرفت می شود. مهمترین اهداف ، نتایج تحقیق می باشند که تلاش می کنیم تا مشتریان VM و تامین کنندگان را قادر بسازیم تا به اهداف دست پیدا کنند. بنابراین ما امیدواریم که نمودار FAST به جای اینکه خودش هدف باشد ، وسیله ای برای رسیدن به هدف باشد.

«کارگاه دوم»

28 مشتری شرکت می کردند که بعضی از آنها از کارگاه اول و همچنین تعدادی تازه وارد نیز بودند. همانند موقعیت اول مشتری ها در پاسخ به تبلیغ رخدادها از طریق مذاکرات اینترنتی و دیگر راهبردها منحصر به فرد می باشند.

روش تجزیه به مشتریان بعد از آغاز روز توضیح داده شد. جلسه دو ساعتی بعدازظهر با توضیحی در مورد منطق نمودار FAST و فرصتی برای ملاحظه مثالهایی از نمودارهای FASTکه در پروژه قبلی ترسیم شد آغاز گردید شرکت کننده ها کارکردهای بخش 2 را با توضیحات کوتاه چسبید شده بر روی آن دریافت می کند تا آن کار کنند. محققان ساختار نمودار FAST را با پرسش سوالهایی پیش می برند تامشتریان VM تشخیص بدهند که کدام کارکدر بخش 2 از یک ارتباط منطقی برخوردار می باشد.

در بعضی از مثالها خلع هایی در منطق آن وجود دارد، بنابراین کارکردهای جدید نوشته می شوند تا آنها را به هم مرتبط سازند.

(این موارد در نمودار FAST نشان داده شده کلمه جدید در کنار نمودار نوشته شده است)

بعضی از شرکت کننده‌هانسبت به اینکه چگونه روشهای نمودار FAST در کارگاه عمل می کنند ، نکته سنج و دقیق هستند و بعضی از آنها خواندن توضیحات کوتاه چسبیده شده بر روی آن را بسیار مشکل می دانند. بحث و مجادله زیادی در مورد اختلاف مختصر خریدار FAST و نمودار برجسته آن وجود دارد که راههای مختلفی توسط تامین کننده‌های با تجربه VM بدون هیچ موافقت همگانی شناخته شده اند.

همچنین تامین کنندهای با تجربه VM بدون هیچ موافقت همگانی تمایل به امتحان دو روش نداشتند . به نظر می رسد که مردم با یک روش بسیار خبره و ورزیده می‌شوند و سپس بدون بررسی سودمندی این روش در موقعیتهای ویژه نسبت به آن حالت دفاعی می گیرند.

با این وجود بسیاری از شرکت کننده ها روش نمودار FAST را قابل قبول می‌دانند و آن روش به آنها کمک می کند که به این بیاندیشند که آنها چه چیزی از VM می خواهند تا تدارک ببیند. همچنین از مشتریان VM نمونه‌ای تهیه می‌کنیم که در این نمودار FAST به عنوان موضوعی می باشد که تضاد بین در خواست از VM برای اینکه قابل

سایر محصولات :
تحقیق در مورد مدل سازمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کیفیت

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد فرایند تولید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد عدم سستی (مدیریت)1

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد طراحی سیستم برنامه ریزی وکنترل تولید

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد شناسایی مفهوم مدیریت آموزشی واصول آن

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد شش سیگما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد شرکت فرش باستان یزد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد شرکت تجهیزات توربو کمپرسورنفت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد شایسه سالاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد سیستم مدیریت LMS

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد سیاستهای مدیریتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد سیر تحول مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد زمینه های بنیادی مدیریت تحول

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد زمان سنجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد رویکرد تی ئی ای ام

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد روش تحقیق

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد راهنمای کامل مدیریت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد دمینگ

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد جستاری در کنترل کیفیت (Repaired)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تولید ناب و افزایش بهره وری

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تولید ناب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تغییرات سازمانی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با دانش ها و

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل سیستم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل ساختار سیستم

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تبیین مولفه های مدل مدیریت بهره وری سبز

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد انگیزش در مدیریت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد انتخاب و معرفی محصول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد اصول مدیریت

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد استراتژی تولید

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد ارائه یک سیستم خبره

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordدانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordپاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordدانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordپروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغتحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپوردانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکیدانلود زندگی نامه فردوسی , word پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,wordدانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, wordدانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , wordتحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانیتحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدنپاورپوینت درباره درباره نور پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا پاورپوینت درباره فرآورده های شیلاتپاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل پاورپوینت درباره حماسه سیاسی
کلمات کلیدی :هیچ موافق همگانی نمودار fast کارگاه دوم شرک کننده وضیحا کواه هدف باشد وجود دارد موافق همگانی هیچ موافق بدون هیچ نمودار مشریان کارگاه باشند laquo کننده اینکه همچنین نمونه میzwnj

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,مورد ,تحقیق ,لینک ,توجیهی ,توضیحاتفرمت ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,پایین تحقیق ,بافرمت word ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خری

طرح کسب و کار بوقلمون (سال 96)

طرح کسب و کار بوقلمون (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه 1

تاریخچه 2

جوجه کشی بوقلمون 3

مدیریت پرورش بوقلمون 4

حرارت 5

تهویه و رطوبت 5

بهداشت و بهسازی 6

فضای لازم 6

وسایل نگهداری ویژه بوقلمون 6

استفاده از نور 6

پرروش جوجه بوقلمونها 7

آشنایی با دو نوع بوقلمون 10

پرورش و تکثیر 11

بوقلمون سفید 12

اطلاعات ویژه مراقبتی 14

خصوصیات بوقلمون های تجارتی 14

نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجارتی 15

واکسیناسیون 16

تغذیه بوقلمون 22

تغذیه جوجه بوقلمون 22

تغذیه بوقلمونهای در حال رشد 23

تغذیه بوقلمونهای اصلاح نژادی 24

طبقه بندی بوقلمون 24

اندام شناسی 25

ویژگیهای ژنتیکی 26

نور رسانی 27

وسایل دان خوری 27

آبخوری 28

تغذیه 1 28

تغذیه 2 29

منابع 32

تقدیر و تشکر :

با تشکر از استاد گرامی

جناب آقای مهندس انصاریان و همچنین آقای مهندس شریفی که مارا در این راه یاری نمودند .

سایر محصولات :
طرح کسب و کار دستگاه گوارش طیور 7ص (سال 96)

لینک دانلود و...

طرح کسب و کار دستگاه گوارش نشخوار کنندگان 9ص (سال 96)

لینک دانلود و...

طرح کسب و کار درجه بندی تخم مرغ ها 14ص (سال 96)

لینک دانلود و...

طرح کسب و کار در مورد نژادهای گاو گوشتی که مشهور نیستند بدانیم 10ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار در جستجوی توصیه دامپزشک در اسرع وقت باشید (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار دانه ذرت جهت تغذیه دام , طیور و آبزیان (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار دامداری 200 راسی هلشتاین 50 ص (سال 96)

لینک دانلود و...

طرح کسب و کار داروهای دامپزشکی (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار خوراک و خوراک دادن 10 ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین...

طرح کسب و کار خوراک دام وطیور وآبزیان تفاله مرکبات – ویژگی ها و روش های آزمون (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار خوراک دام وطیور وآبزیان اکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی ویژگی ها و روش های آزمون (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار خوراک دام و طیورو آبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار خوراک دام و طیور و آبزیان – گلوتن ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار ختلالات متابولیکی در گاوهای شیری (سال 96)

لینک دانلود و...

طرح کسب و کار جوجه کشی بوقلمون2 (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار جوجه کشی بوقلمون (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار جوجه کشی 10 ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین...

طرح کسب و کار جزوه رفتارشناسی حیوانات اهلی 30 ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار تغذیه گاو (سال 96)

لینک دانلود و خرید...

طرح کسب و کار تغذیه گاو و استاندارد اندازه گیری ید ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذیه دام و طیور (سال 96)

لینک دانلود و...

طرح کسب و کار تغذیه دام و طیور 40 ص (سال 96)

لینک دانلود و...

طرح کسب و کار تغذیه گاوهای پرواری با محتویات بستر طیور گوشتی (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار تشخیص به موقع فحلی و آبستنی 7 ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه در آوری (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF 20ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین...

طرح کسب و کار تب بی دوام گاوی (سال 96)

لینک دانلود و خرید...

طرح کسب و کار تب بی دوام گاوی 15 ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار تب بی دوام گاوی 19ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار تب برفکی 23ص (سال 96)

لینک دانلود و خرید...

طرح کسب و کار تآثیر سردخانه بر روی مواد غدایی (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار بیماریهای گاوی 1 (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

طرح کسب و کار بیماریهای متابولیکی گاو شیری (سال 96)

لینک دانلود و خرید...

طرح کسب و کار بیماری های مشترک بین انسان وحیوان (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین...

طرح کسب و کار بیماری آنفلوانزای مرغی (سال 96)

لینک دانلود و خرید...

طرح کسب و کار بیماری های طیور (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار بیماریهای گاوی (سال 96)

لینک دانلود و خرید...

طرح کسب و کار بیماری ورم پستان و بهداشت پستان دام (سال 96)

لینک دانلود و خرید...

طرح کسب و کار بولتن آموزشی آنفلو آنزای طیور (سال 96)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

طرح کسب و کار بوقلمون (سال 96)

لینک دانلود و...

طرح کسب و کار بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذائی 1 (سال 96)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordدانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordپاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), wordدانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,wordپروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغتحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپوردانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکیدانلود زندگی نامه فردوسی , word پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,wordدانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, wordدانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , wordتحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانیتحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها) دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95 توضیحات بیشتر - دانلود دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدنپاورپوینت درباره درباره نور پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا پاورپوینت درباره فرآورده های شیلاتپاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل پاورپوینت درباره حماسه سیاسی
کلمات کلیدی :آقای مهندس بوقلمون 22تغذیه بوقلمون سال کار بوقلمون بوقلمون

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,طرحب ,لینک ,توضیحاتفرمت ,بوقلمون ,توجیهی ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,فایل طرحب ,توضیحاتفرمت فایل ,خرید پایین توضیحاتف

تحقیق در مورد بررسی 115 جاده ای

تحقیق در مورد بررسی 115 جاده ای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

بیان مسئله :

بیماریها و حوادث اورژانس به مواردی اطلاق می گردند که در صورت عدم ارائه به موقع اقدامات امدادی - درمانی ، منجر به صدمات عضوی و یا جانی و نیز مشکلات روانی بیمار میشود. در کشورهای مختلف جهان برای کاستن از عوارض و مرگ و میر ناشی از بیماری ها و حوادث اورژانس، سیستمی موفق و کارآمد با عنوان " خدمات فوریت های پزشکی یا EMS" طراحی شده است که وظیفه این سیستم، ارائه خدمات درمانی بر بالین بیمار در موارد اورژانس و در صورت نیاز ، انتقال به مراکز درمانی است. این سیستم در ایران با عنوان فوریت های پزشکی 115شناخته می شود.

از آنجا که با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات ، ظرفیت پاسخگوئی این سیستم محدود می باشد، در نتیجه لازم است تدابیری در این زمینه اندیشیده شود تا حتی با امکانات موجود نیز بتوان از عوارض و مرگ و میر بیماران اورزانس جلوگیری کرد.به همین منظور ، اپراتورهای اورژانس 115 که وظیفه پاسخگوئی به تماس گیرندگان اورژانس را دارند، از افراد آموزش دیده ( کارشناس پرستاری) انتخاب شده اند تا راهنمایی های لازم را در موارد مختلف به شهروندان ارائه دهند و از گسیل بی مورد آمبولانس جلوگیری شود.همچنین وجود پزشکان در واحد ارتباطات اورژانس ، راهی دیگر برای تحقق این امر می باشد. در نهایت مهم ترین نکته نحوه برخورد شهروندان عزیز با موارد یا بیماری های اورژانس است که مراجعه به جزوات آموزشی و کتبی در این زمینه توسط اورژانس کشور منتشر می شود و می تواند در بسیاری از موارد به نحوه پاسخگوئی این سیستم کمک نماید.

به خاطر داشته باشید که تماس با مرکز اورژانس ، الزاما به معنای اعزام آمبولانس بر بالین بیمار نیست. در بسیاری از موارد ، راهنمائی کارشناسان و پزشکان اورژانس در واحد ارتباطات می تواند پاسخگوی سئوالات و مشکلات تماس گیرندگان باشد.

اهمیت و ظرورت تحقیق

با توجه به ماهیت فعالیت اورزانس 115 و کاردر شرایط مختلف لزوم آمادگی پرسنل در برابر شرایط ناپایدار جوی از ضررویات کار می باشد طبق آمار 16 تا 23 دی ماه سال هشتاد شش 25 هزار و 925 ماموریت توسط نیروی فوریتهای پزشکی برای مقابله با موج سرما انجام شد، 9 هزار و 73 بیمار از طریق اورژانس 115 در طی یک هفته موج سرما به بیمارستانها و مرکز درمانی منتقل شدند با توجه به حجم زیاد ماموریت درفصل زمستان امادگی تکنسین ها در مواقع رانندگی نیز از ضروریات میباشد(1) لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها، یخ‌زدگی معابر، کاهش دید هنگام بارش برف، سرمای شدید و چگونگی گرم نگاه داشتن سرنشینان خودرو، مساله روشن کردن خودرو و شروع به حرکت آن، یخ‌زدگی آب رادیاتورها، پوشیده شدن معابر از گل و لای و کثیف شدن شدیدآمبولانس از جمله مشکلات تکنسینها در فصل سرما میباشد. در زیر ضمن ارائه مطالبی در مورد نحوه کاربا آمبولانس، برای کلیه تکنسین های فوریتهای پزشکی که در شرایط

سخت و طاقت فرسا کار میکنند آرزوی سلامتی داریم .

اهداف تحقیق:

هدف از این تحقیق بررسی کلی 115 جاده و درون شهری شهرستان اهواز و بهتر شناساندن است .

در کل اهداف 115 در کل به این شرح است :

نظارت بر کلیه واحدها

•انجام امور هماهنگی با سایر سازمانها

•تهیه آمار و گزارشات روزانه و ماهانه و ...

•نظارت بر امور تکنسینها و هماهنگی درون بخشی

•نظارت بر مسائل و مشکلات بی سیم ها و تلفنها و جمع دار اموال مرکز

•نظارت بر موجودی انبار و تحویل داروها و تجهیزات مورد نیاز آمبولانسها

متغیر های تحقیق:

در این بررسی و پژوهش علل و لزومیت 155 در بین جامعه شهری و غیر شهری را آشکار می کند.

که به بررسی میزان دستمزد کارکنان این واحد و میزان تصادفات جاده ای و میزان سکته های آنی چه از نظر قلبی و مغزی و غیره بررسی نموده است .و در آخر میزان رضایت شغلی وو اجتمایی کارکنان را مورد بررسی قرار می گیرد.

فرضیه های تحقیق :

این فرضیه با توجه به اهداف تحقیق و خود موضوع10 فرضیه تدوین شده است که به شرح زیر می باشد .

بین بیماری های عفونی و غیر عفونی چه میزان رابطه ای وجود دارد؟

بیمن مراجعه کسته های قلبی و مغزی چه رابطه مستقیمی وجود دار؟

بیماری بیماری های واگیری دار و مسری در این بخش 115 آیا خطری برای کارکنان به وجود می آورد ؟

آیا خطر تصادف ناشی از خستگی و بی هوسلگی در این کار وجود دار؟

آیا با دین مرگ های که ناشی از سکته های قلبی و مغزی تاثیری در کارکنان وجود دارد؟

تا چه حد سوختگی منجر به مرگ داشته اید ؟

بین نگرشهای صمیمانه و سلامت روانی کارکنان 115 رابطه مثبت وجود دارد.

بین نگرشهای صمیمانه و اضطراب کارکنان 115 رابطه منفی وجود دارد.

سایر محصولات :
تحقیق در مورد بررسی 115 جاده ای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد بررسی تحلیل ریاضی در دانش آموزان

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد برچسب گذاری ترانس سه فاز (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد برچسب گذاری ترانس سه فاز (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی چگونگی درک گفتار در کودکان (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بررسی رابطه سبک های دلبستگی با (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهرستان ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی رابطه بین تعداد و فاصله فرزندان در خانواده و پیشرفت تحصیلی انان در مقطع پیش دبستانی شهرستان ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد بررسی رابطه بین شکیبایی و با (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسطه (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر 00دوره های راهنمایی ومتوسطه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران کامل (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد برداشتهای ژئوالکتریکی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب 13 ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد برآورد جمعیت (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد بخش آگلومراسیون و احیاء (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد باهنر (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد بانک خازنی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بازیافت ضایعات الکترونیکی 16 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بازدید از تاسیسات و تجهیزات برق (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بازار کار برق صنعتی 7ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسطه (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد برآورد هزینه (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بالاترین و پایین ترین آمار طلاق (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط4 (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط3 (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط2 (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط1 (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سواد والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان 14برگ (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بررسی رابطه بین نگرشهای صمیمانه وسلامت روانی درمعلولین جسمی زن شهر اصفهان (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد بررسی آسیب های شغلی و عوامل مرتبط با آن در میان کادر مراقبتی خدماتی مراکز درمانی شهر گرگان در سال (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی(نظام پیشنهادها) در میزان اثر بخشی بیمارستان آیت الله کاشانی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد آیسی 74LS245 (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد بازار کار برق صنعتی 7ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد آنالیز عملکرد حداقل احتمال بلوکه شدن مکالمه برای تخصیص کانال دینامیک (پویا) در شبکه های سلولی موب (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد باتری (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد آمپلی فایر (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :این سیسم بیماری های مورد بررسی 115 جاده های حقیق اهداف حقیق یخzwnj زدگی سکه های اورژانس بررسی کارکنان میزان موارد ارائه بیمار رابطه

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,تحقیق ,مورد ,لینک ,بررسی ,لینک دانلود ,word لینک ,مورد بررسی ,خرید پایین ,بررسی رابطه ,مورد بررسی رابطه ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پ

پروژه بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (word)

پروژه بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

چکیده :

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین بررسی درآمد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان شهرستان ایذه میباشد.این مطالعه روی 239 نمونه تصادفیخوشهایی انجام شد.ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ وضعیت تحصیلی ، آزمون های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی این گروه از دانش اموزان ،وآزمونهای ویژه ارزیابی درامد شامل شاخص توده دانش آموزان و بود.از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی با وغیت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنیداری وجود داشت. در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص وضعیت مالی اقتصادی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و متوسط و دانش آموزان با افت تحصیلی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان وضعیت مالی والدین می باشد ..

بیان مساله :

هرچند ماهیت و چگونگی تجارب آموزشی، پرورشی و رشد کودک، تحت تأثیر عوامل متنوعی همچون سیاست، دولت و ارزش های بومی قرار می گیرد، ولی روشن است دو نهادی که به طور مستقیم در کودک تأثیر می گذارد، خانه و مدرسه است. بسیاری از آثار گسترده جامعه، از طریق فرصت ها و تجربه های به دست آمده در این دو نهاد بر کودک عرضه می شود. با توجه به اولویت خانواده در زندگی اغلب کودکان، و اهمیّت عملکرد مدرسه برای فرصت های آینده زندگی، تعجب آور نیست که حجم وسیعی از تحقیقات موجود پیرامون روابط میان زمینه های خانوادگی و یادگیری مدرسه انجام گرفته است. هم چنین جای تعجب نیست که یافته های این تحقیقات نشان می دهد که تأثیر خانواده بر پیشرفت تحصیلی کودکان قابل توجه است.

این مقاله، ضمن اشاره به برخی ملاحظات اولیه، به بیان یافته های تحقیق درباره ماهیت و میزان رابطه پیشرفت تحصیل کودکان و جنبه های مختلف محیط های خانوادگی آنان می پردازد.

وضعیت مالی دانش اموزان از مقوله هایی است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.افراد جامعه با شرکت در فعالیتهایاجتمایی و ممدجویانه به کمک قشر کم درآمد و بدون درامد دانش اموزان می شتابد (آزاد،1381).

با توجه به اینکه دانش آموزان در قرن 21 زندگی و کار خواهند کرد، قرنی که سیطره کامپیوتر و رسانه‌های گروهی عالمگیر و اقتصاد جهانی خواهد بود، لذا برای این مشاغل افراد باید ایده های تازه را جذب، طرحهای نو را درک و مسائل غیر سنتی را حل کنند. وضعیت اقتصادی کلید مناسبی برای آمادگی جهت این شغلهاست. (لین استور، ترجمه میرزا جلیلی، 1368) و از طرفی بی توجهی به وضعیت اقتصادی و در نتیجه افت تحصیلی در دانش آموزان به خصوص ، نابسامانیهای روحی و روانی دانش آموزان و در نهایت نابسامانیهای اجتماعی را پدید می آورد. (خیر، 1365) و همچنین با شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، از امکانات و تجهیزات در جهت پرورش نیروی انسانی، استفاده بهینه به عمل می آید و با کمترین زیان اقتصادی- اجتماعی، نیروی مورد نیاز جامعه پرورش می یابد. (عظیمی، 1374)

ضرورت و اهمیت موضوع :

اهمیت این پژوهش در آن است که با شناخت عمیق تر و بیش تر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی های خاص هر گروه از کودکان و نوجوانان، نخست قادر به تشخیص آن‌ها از سایر کودکان می شویم و دوّم ارائه‌ی راه حل ها و راهنمایی های مناسب، جهت رفع و یا حداقل، بهبود مشکلات این گروه از نوجوانان می باشد.

از آن‌جایی که سواد و وضعیت اقتصادی و مالی مناسب خانواده، موقعیت اجتماعی، فرهنگی ، بر سلامت روانی، تأثیر بسزایی دارد و از آن‌جایی که سلامت روانی و یا آشفتگی روانی، بر آموزش و پرورش و بهداشت روحی و روانی و رشد و تربیت نوجوانان تأثیر دارد، می بایست شناخت عمیق تری از سطح سواد و تحصیلات و طبقات مختلف اجتماعی به‌دست آوریم و به اضطراب ها، ترس ها، مشکلات خانوادگی کودک و حتی غنا و فقر کودک، پی برده و در جهت خدمت صحیح تر به کودکان استفاده کنیم.

سایر محصولات :
پروژه بریکرهای فشار قوی 15 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برنامه درسی دوره انتضامات و نگهبان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برقگیرها 21 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه برق51 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق1 (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق گیر (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق و الکتریسیته 58 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق هسته (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق هسته ای 30 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق هسته ا (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق منطقه ای و نیروگاه برق (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق قدرت 49 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق صنعتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق ساختمان 25 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق خودرو (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق 56 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق 25 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق 22 (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه برق 17 ص (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق 10ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه برق (3) (word)

لینک دانلود و...

پروژه برق (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب1 (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر در پیشرفت تحصسیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی نگرش والدین (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه بررسی نمرات یک دانش آموز (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق dc و ec (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برق dc (word)

لینک دانلود و...

پروژه بررسی وضعیت بهداشت بوفه های مدارس و تأثیر آموزش بر متصدیان بوفه های مذکور در شهر اهواز (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه پروژه برق مخابرات ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

پروژه بررسی میزان تاثیر تدریس معلم در یادگیری دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن در زنان (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

پروژه برنامه ریزی اوقات فراغت برای جوانان این مرز خوب (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه بررسی میزان سواد والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (word)

لینک دانلود و خرید...

پروژه بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

پروژه بررسی نقش کتابخانه ها در مدارس شهرستان ایذه (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :تحصیلی دانش آموزان یشرفت تحصیلی دانش دانش آموزان word وضعیت یشرفت تحصیلی بررسی میزان درآمد میزان درآمد والدین روژه بررسی میزان دانش آموزان یشرفت تحصیلی تحصیلی دانش وضعیت اقتصادی دانش اموزان افت تحصیلی وضعیت مالی تحصیلی وضعیت آموزان اقتصادی کودکان یشرفت

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,پروژه ,لینک ,دانش ,آموزان ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,دانش آموزان ,پروژه بررسی ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین پروژه ,توضی

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افت تحصیلی دانش آموزان

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افت تحصیلی دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

پیشینه تحصیلی دانش آموزان :

برگزاری آزمونهای تکوینی و تحلیل نتایج آن در کلاس ، مدرسه و منطقه بیشتر حاکی از آن است که دانش آموزان ورودی جدید به مقطع دبیرستان پیشینه تحصیلی مطلوبی نداشته و در دروس مختلف از جمله ریاضی ، زبان خارجه ، فیزیک و شیمی و ادبیات و زبان فارسی دچار ضعف تحصیلی شدید بوده به طوریکه این ضعف تحصیلی عدم توفیق در امتحانات و تکرار پایه تحصیلی را پدید می آورد و ثمره آن ناکامی و عدم توفیق در تحصیل و تکرار پایه منشا و آثار متعددی است و بعضا آثار روانی پدید می آورد که نقش آنها را در متزلزل کردن سلامت دانش آموزان نباید از نظر دور داشت . ( دکتر مصطفی عمادزاده – 1382 - صفحه 235)

تعریف اصطلاح مهم

تعریف افت‌ تحصیلی

کاربرد‌ اصطلاح افت ‌تحصیلی یا اتلاف د‌ر آموزش و پرورش، از زبان اقتصاد‌د‌انان گرفته شد‌ه و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه می‌کند‌ که بخشی از سرمایه و مواد‌ اولیه را که باید‌ به محصول نهایی تبد‌یل می‌شد‌، تلف کرد‌ه و نتیجه مطلوب و مورد‌ انتظار را به بار نیاورد‌ه است. البته کاربرد‌ اصطلاح قصور و واماند‌گی د‌ر تحصیل مطلوب‌تر است.

مرور مطالعاتی

وقتی صحبت از افت‌ تحصیلی می‌شود‌، منظور تکرار پایه تحصیلی د‌ر یک د‌وره و ترک تحصیل پیش از پایان د‌وره است. به عبارت د‌یگر افت‌ تحصیلی شامل جنبه‌های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مد‌رسه، ترک تحصیل قبل از موعد‌ مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی د‌انش‌آموز و سال‌های مقرر آموزش و کیفیت نازل تحصیلات می‌شود‌. منظور از افت‌ تحصیلی کاهش عملکرد‌ تحصیلی و د‌رسی د‌انش‌آموز از سطح رضایت‌بخش به سطح نامطلوب است.

افت‌ تحصیلی یعنی د‌انش‌آموز د‌ر هنگام تحصیل بعد‌ از یک د‌وره موفقیت تحصیلی یا متوسط، به‌تد‌ریج ظرفیت یاد‌گیری او کاهش یافته و یا تکرار پایه تحصیلی د‌اشته باشد‌. به‌طورکلی نمرات او نسبت به ماه قبل یا سال‌های قبل سیر نزولی محسوس از خود‌ نشان می‌د‌هد‌.

افت‌ تحصیلی به‌عنوان شاخص اتلاف آموزشی، از نظر مفهوم عام به هر گونه ضعف د‌ر سواد‌آموزی و یا وجود‌ بیسواد‌ی گفته می‌شود‌. اما از نظر مفهوم خاص عبارت از محقق نشد‌ن انتظارات آموزشی و شکست د‌ر اهد‌اف آموزشی است و نا بسامانی د‌ر فرآیند‌ یاد‌د‌هی - یاد‌گیری را د‌ر برمی‌گیرد‌.

ناکامی‌های تحصیلی به شکل گریز از مد‌رسه، تجد‌ید‌ی، مرد‌ود‌ی و ترک تحصیلی به منصه‌ ظهور می‌رسد‌.

در تحقیقی کرمی و عساکره (1386) با عنوان «شناسایی علل افت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه بندر امام خمینی (ره)» که بوسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ی 30 سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری 610 نفری و نمونه ی آماری 291 نفری دختران پایه ی اول متوسطه ی منطقه ی بندر امام خمینی (ره) مهمترین علل افت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان عبارت بوده است از:

1- عامل شخصی و خانوادگی با 16 ماده.

2- عامل معلم با 10 ماده.

3- عامل نظام مدرسه ای با 4 ماده.

در این تحقیق مهمترین عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی از دیدگاه معلمان عبارت بوده است از 1- ضعف انگیزه و بی هدفی دانش آموزان، 2- توجه روزافزون به مد و آرایش، 3- عدم اعتماد به نفس، 4- عدم ارتباط صحیح با دبیران و کم توجهی بعضی از دبیران به دانش آموزان پر تلاش.

در تحقیقی دیگر جباری (1385) با عنوان «بررسی علل و عوامل افت تحصیلی درس ریاضی دوره راهنمایی از دیدگاه دانش آموزان و دبیران منطقه بندر امام خمینی» که به وسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته 34 سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری 1557 نفری دانش آموز و 30 نفر دبیر و نمونه آماری 409 نفری دانش آموزان دوره ی راهنمایی منطقه ی بندر امام خمینی چنین بدست آوردند که:

عامل افت تحصیلی درس ریاضی از دیدگاه دانش آموزان دو عامل مؤثر 1- عامل معلمبا 17 ماده ، 2- عامل شیوه های مطالعه با 6 ماده، مهمترین عوامل و ماده هایی هستند که از دیدگاه

دانش آموزان باعث افت تحصیلی در درس ریاضی می باشند. در این تحقیق مهمترین عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی از دیدگاه معلمان عبارت بوده است از عدم ممارست و تمرین کافی دانش آموزان در منزل، کم بودن ساعات تدریس هفتگی، نداشتن علاقه و انگیزه ی تحصیلی در دانش آموزان ، وجود تک ماده (تبصره) در سالهای قبل در درس ریاضی، عدم وجود وسایل کمک آموزشی سمعی- بصری در مدارس، توجه دانش آموزان به مسائل غیر رسمی در حین تدریس معلم، امکانات و فضای آموزشی نامناسب کلاس های درس.

پولادی (1375) در پایان نامه ی خود با عنوان بررسی عوامل افت تحصیلی در دبیرستان های پسرانه شهرستان اهواز که بوسیله ی پرسشنامه انجام گرفت با جامعه آماری کلیه ی دانش آموزان پسر اول تا چهارم رشته های مختلف دبیرستانهای پسرانه شهرستان اهواز در سال تحصیلی 73-72 و نمونه ی آماری 400 نفر 10 عامل به عنوان عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستانهای اهواز استخراج شد. که در مجموع این 10 عامل به مقدار 47% از کل واریانس افت تحصیلی را تعیین می کنند عناوین 10 عامل انتخاب شده عبارتند از:

1- مسائل مربوط به برنامه ریزی آموزشی.

2- مشکلات خانوادگی و سلامتی.

3- مشکلات محیطی – آموزشگاهی.

4- مسائل مربوط به رشد.

5- مسائل اجتماعی- رفتاری.

6- مسائل مربوط به امتحان.

7- مسائل مربوط به کتب درسی.

8- مسائل آموزشی.

9- مسائل عمومی.

10- اختلافات خانوادگی.

در تحقیقی کرمی و عساکره (1386) با عنوان «شناسایی علل افت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه بندر امام خمینی (ره)» که بوسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ی 30 سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری 610 نفری و نمونه ی آماری 291 نفری دختران پایه ی اول متوسطه ی منطقه ی بندر امام خمینی (ره)

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد ترانسمیتر ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد تعریف پست

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جوش آرگون

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور چیست

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جوش پلاسما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد ترانزیستور چگونه کار می کند

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد تولید انرژی الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد جوش قوس الکتریکی

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جامعه و نمونه آماری 2

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ترانسفورماتور 14 ص

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیل سوختی 42 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه ی تحقیق افسردگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق ها درباره مهارتهای زندگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق ها درباره مهارتهای زندگی و عزت نفس

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه ای بر تحقیقات و مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افت تحصیلی دانش آموزان

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پیل1

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق رضایت مندی دانشجویان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه تحقیق

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه افسردگی

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد پیشینه اضطراب

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پیشبینی پیشرفت نانوتکنولوژی با کمک شاخصهای علم و فناوری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پیاده سازی VLSI یک شبکه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیک

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پستهای فشار قوی 76 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پستهای فشار قوی و فلسفه وجودی آنها 52 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست ولتاژ برق

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست و شبکه های فشار قوی و متوسط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست های فشار قوی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست فشارقوی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (4)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (3)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پست فشار قوی (2)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد پست برق

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 5

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 3

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد پست برق 22

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :بنر امام خمینی zwnj انشzwnj آموز تکرار پایه تحصیلی عوامل ایجا کننه مهمترین عوامل ایجا یگاه معلمان عبارت تحقیق مهمترین عوامل انش آموزان افت تحصیلی بنر امام افتzwnj تحصیلی امام خمینی تحصیلی انش مسائل مربوط تحصیلی آموزان تحصیلی آماری مسائل میzwnj افتzwnj

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,تحقیق ,مورد ,لینک ,تحصیلی ,word ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,خرید پایین ,دانش آموزان ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایی

دانلود تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی

دانلود تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حفاظت سیستم های الکتریکی

● رله های جریانی :

رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند .

▪ عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از :

ـ þاتصال کوتاه در شبکه

ـ þاضافه جریان

ـ þاضافه بار

ـ þجریان نشتی (ارت فالت)

ـ þعدم تقارن جریان سه فاز

ـ دþکاهش بار ( در مورد موتورها)

ـ þافزایش مدت زمان راه اندازی (در مورد موتورها)

ـ þقفل بودن روتور (در مورد موتورها)

● حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و اتصالی زمین :

اولین و یکی از مهمترین حفاظت هایی که در یک سیستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و نشتی زمین می باشد . این حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفیت حرارتی واحد می باشند . در این نوع حفاظت جریان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جریان حس می گردند و به رله انتقال می یابند و بر اساس آن حفاظت صورت می گیرد . در مورد حفاظت فوق منحنی قطع رله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا حفاظت صحیح بر اساس آن صورت میگیرد .

▪ این رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند :

ـ þ نوع زمان ثابت که پارامتر جریان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظیم می گردند و رله بر اساس جریان تنظیمی در زمان تنظیم شده فرمان قطع را صادر می کنند .

ـ þ نوع زمان کاهشی که در این حالت زمان قطع رله با یک منحنی به جریان عبوری از رله مرتبط می باشد . به این صورت که هر چه جریان عبوری از رله بیشتر گردد زمان قطع رله کمتر خواهد بود .

▪ بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی های استانداردی برای این رله ها تعریف می گردد که بشرح زیر است :

ـStandard Inverse Curve (SIT)

ـ Very Inverse Curve (VIT)

ـ Extremely Inverse Curve (EIT)

ـ Ultra Inverse Curve (UIT)

حفاظت سیستم های الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امروزه کمپانی های متعددی در حال طراحی و ساخت رله های حفاظتی می باشند . برخی از کمپانی های معتبر که در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند را معرفی می کنیم.

Siemens , Alstom , ABB , GE Power , Schneider , CEE , Reyroll

▪ به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند :

ـ þسرعت عملکرد :

این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله های حفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را از قسمت های سالم جدا نمایند .

ـ þحساسیت :

این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردد .

ـ þتشخیص و انتخاب در شرایط خطا :

این پارامتر نیز بسیار مهم است زیرا در شبکه هایی که دارای چند باس بار و رله حفاظتی هستند هنگام وقوع خطا می باید قسمت معیوب به درستی تشخیص داده شده و از شبکه جدا گردد و قسمتهای سالم به کار خود ادامه دهد.

ـ þپایداری :

این پارامتر به این باز میگردد که یک رله حفاظتی به تمامی خطاهایی که در محدوده حفاظتی خود به درستی عکس العمل نشان دهد و در مقابل خطاهای این محدوده عکس العملی نشان ندهد .

▪ دسته بندی رله های حفاظتی بر اساس پارامترهای اندازه گیری :

الف) رله های جریانی :

این رله ها بر اساس میزان جریان ورودی به رله عمل می کند . حال این جریان می تواند جریان فازها , جریان سیم نول , مجموع جبری جریانهای فازها باشد (رله های جریان زیاد – رله های ارت فالت و .... ) و جریان ورودی رله می تواند تفاضل دو یا چند جریان باشد ( رله های دیفرانسیل و رستریکت ارت فالت )

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد خازن 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خازن

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خازن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد خازن (2)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت ژنراتور

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت و رله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت سیستم های الکتریکی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت در مقابل جریان نشتی

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت خطوط انتقال هوایی

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت تجهیزات پست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد حساب

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری1

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری کامل

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری زیر

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد خازن رله

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد دید کلی نیروگاه هسته

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد ررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد چکیده برق دی سی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد حفاظت و رله

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد دیود

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد در یک مسابقه دوچرخه سواری 4 دوست با دوچرخه های خود به رقابت

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد خصوصیات آرگون وهلیم

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خودکشی

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد خستگی مواد

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد خازن های ثابت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد خازن های ثاب1

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد راهبردهای پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جوش

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جزوه مبانی مهندسی برق 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد جزوه درس ساختار و زبان ماشین

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جریانهای برخورد کننده

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جریان متناوب ac و جریان مستقیم dc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد جریان الکتریکی 5 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریانهای الکتریکی الکترو کوترچه اثراتی بر بافت زنده می گذارد 22 ص

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد جریان مستقیم و جریان متناوب

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد جریان بحران در لوله

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد جدول فراوانی فوت شدگان سال 86

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تیونر

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تیریستور

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد تولید برق درون گرمایی زمین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :بسیار زیای برخورار اهمیت بسیار زیای حفاظت اتصال کوتاه مور حفاظت سیستم رله های های الکتریکی های حفاظتی این پارامتر های جریانی inverse curve قطع رله جریان حفاظت thorn حفاظتی جریانی الکتریکی سیستم پارامتر منحنی

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,مورد ,تحقیق ,لینک ,جریان ,حفاظت ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,خرید پایین ,خرید دانلود ,مورد حفاظت ,خرید دانلود تحقیق ,پایین دانلود تحقیق ,خ

دانلود تحقیق در مورد سد کارون 3 (word)

دانلود تحقیق در مورد سد کارون 3 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

پیشگفتار

انرژی کلید توسعه اقتصادی، صنعت و حمل و نقل یک کشور می باشد. مسائل شهری و روستائی زیادی به انرژی بستگی دارند. در واقع مقدار انرژی مصرفی توسط هر فرد در هر کشور نشان دهنده میزان توسعه آن کشور است. رودخانه ها یکی از منابع بسیار مفید تأمین انرژی هستند. نیروگاههای برقابی قابل اعتماد بوده و دارای آلودگی نمی باشند. هزینه آنها به نسبت کم است و می توان آنها را برای ایجاد بار متغیر و تأمین نیاز پیک تنظیم کرد. بحث استفاده از انرژی خورشیدی که امروزه در دنیا رواج یافته است در حال حاضر چندین برابر گران تر از انرژی برقابی بوده و از درجه قابلیت اعتماد کمتری نیز برخوردار است.

مانع اصلی توسعه انرژی قابل تجدید ( برقابی) عدم آگاهی مهندسی و تکنسینها و نیز تصمیم گیرندگان و مصرف کنندگان اطلاعات موجود در این زمینه می باشد. بنابراین یکی از اقدامات مهم در این مورد می تواند ارتقاء آموزش و اطلاعات متخصصین و افکار عمومی به امکان استفاده از منابع انرژی قابل تجدید با توجه خاص به مسائل و ضروریات زیست محیطی توسعه پایدار باشد.

ویژگیهای کلی توسعة پروژه ها برقابی و نقش نیروگاههای آبی

1- مقدمه

این فصل به اختصار به شرح مفاهیم کلی عملکرد سیستمهای تولید نیرو، بکارگیری پروژه های آبی سیستمهای تولید برق، انواع مختلف پروژه های بر ق آبی، اجزاء یک پروژه آبی، اجزاء یک نیروگاه و انواع توربینهای قابل استفاده می پردازد.

2- عملکرد سیستمهای تولید نیرو

هدف این بخش تشریح عملکرد سیستمهای تولید نیرو است. عناوین این بخش شامل؛ بار ( مقدار تقاضا برای انرژی )، منابع( انواع نیروگاهها)، بکارگیری منابع برای تولید بار و نقش انرژی برقابی در عملکرد سیستمهای تولید نیرو است.

ساختار صنعت برق

در ایالات متحده عمده سازمانهای تولید برق را م توان به سه گروه طبقه بندی کرد: بخش خصوصی که تقریبا" 75 درصد انرژی برق برق کشور را تأمین می کند، بخش دولتی ( شهرداریها، سازمانهای منطقه ای و غیره) که تأمین کنندة تقریبا" 15 درصد کل انرژی می باشد و 7 درصد باقیمانده توسط تعاونیهای روستایی با شراکت مصرف کنندگان تأمین می شود.

تعاریف

بعضی از تعاریف مربوط به عملکرد سیستمهای تولید نیرو در ادامه آمده است و در شکل 2-1 بعضی از این پارامترها مشخص شده است.

1-انرژی (Energy): انرژی توانایی انجام کار است. انرژی مکانیکی با واحد فوت- پوند و انرژی الکتریکی با واحد کیلو وات ساعت ( . Ibs – ft 2656000 = kWh 1) بیان می شود . انرژی خروجی از نیروگاههایی آبی از نوع انرژی الکتریکی می باشد.

2- توان (Power ): توان، مقدار انرژی تولید شده و یا مصرف شده در واحد زمان می باشد و با واحد اسب بخار و یا کیلووات ساعت بیان می شود. این تعریف یک تعریف فنی از توان است ولی اغلب از این راه واژه بصورت وسیعی هم برای بیان مفهوم انرژی و هم برای بیان مفهوم توان استفاده می شود.

مقدار متوسط نیاز در روز = فاکتر بار روزانه

حداکثر مقدار نیاز در روز

حداکثر مقدار نیاز در روز

نیاز روزانة انرژی الکتریکی

3- ظرفیت ( Capacity): حداکثر توانی است که یک نیرو قادر به تولبد آن می باشد و با واحد کیلو وات بیان می شود.

4- بار( Load ): بار به مقدار تقاضا برای انرژی الکتریکی اطلاق می شود. بار می تواند بر حسب انرژی ( متوسط توان مورد نیاز) یا بر حسب ظرفیت ( حداکثر توان مورد نیاز) بیان شود . برای مقاصد طراحی، ماکزیمم ظرفیت مورد انتظار سالانه مدنظر قرار می گیرد. انرژی مورد نیاز معمولا" بر حسب متوسط انرژی سالانه اندازه گیری می شود.

سایر محصولات :
دانلود تحقیق در مورد شبکه های بیسیم (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های بیسیم کار آموزی 70 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های بی سیم (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد صرفه جویی در مصرف برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد شکست مواد (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد فرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهر (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد طرح تحقیق ترس دانش آموزان از امتحان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد علم آمار و تاریخچه ی آن (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد عزت نفس و پیشرفت تحصیلی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد عزت نفس (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد عیب یابی موتور های الکتریکی 26ص (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد طراحی فیلتر میان گذر با استفاده از فیلترهای بالاگذر و پایین گذر 14 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد عیب یابی موتور های الکتریکی 13 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد علومی که از یونان باستان توسط اندیشمندان اسلامی محافظت و تکمیل شد (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور نیروگاه آبی 35 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور الکتریکی 38 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور 11 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد ژنراتور (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد شبکه های مخابراتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد شبکه حسگر (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد شارژ سیلندر (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد شارژ باطری های نیکل و کروم (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد سیمپیچی موتور خادمی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد سواد والدین و میزان عزت نفس (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد سازگاری و تداخل الکترو مغناطیسی (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد سرعت موتور DC وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان اس (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد سرشماری استان قزوین (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد سر نخ گمشده تبلیغات (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد سد و نیروگاه کارون 3 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد سد کارون 4 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد سد کارون 3 (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد سد کارون 3 (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

دانلود تحقیق در مورد سد سیمره (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ساختمان کلی سرو موتورها (word)

لینک دانلود و خرید...

دانلود تحقیق در مورد ساختمان ترانسفورماتور (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

دانلود تحقیق در مورد ساختار نیروگاه های اتمی جهان (word)

لینک دانلود و...

دانلود تحقیق در مورد ساختار ماشین های الکتریکی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

دانلود تحقیق در مورد ساخت مدار (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :عملکر سیستمهای تولی سیستمهای تولی نیرو برای بیان مفهوم مقار تقاضا برای تقاضا برای انرژی سیستمهای تولی عملکر سیستمهای تولی نیرو انرژی الکتریکی مور نیاز مقار نیاز انرژی سیستمهای عملکر برقابی تأمین پروژه

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,مورد ,تحقیق ,لینک ,انرژی ,دانلود تحقیق ,لینک دانلود ,word لینک ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,توضیحاتفرمت دا

تحقیق در مورد کارآموزی برق بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین (word)

تحقیق در مورد کارآموزی برق بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

واحد کرج

موضوع کارآموزی :

بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین

استاد :

جناب آقای دکتر پرخیال

کارآموز:

حسین سامانی پور

شماره دانشجویی: 82461433716

فهرست

صفحه

مقدمه

3

مشخصات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

10

بویلر Boiler

اجزاء تشکیل دهنده بویلر

20

Feed water heater

20

Dearator

23

Economizer

25

Drum

27

Down commer and evaprator

32

Super heater

35

Blow Down

40

Diverter Damper

41

توربین Turbine

فوندانسیون

45

پوسته CASE

47

روتور Rotor

49

پره ها Blades

51

کوپلینگ ها Couplings

56

یاتاقان ها Bearings

56

گلندهای توربین Turbine Glands

58

کندانسور Condansor

اکسترکشن پمپ Extraction Booster Pump

65

تصفیه آب خروجی از کندانسور Condansor Booster Pump

68

Main ejector

72

گلند کندانسور Gland condansor

75

سیستم آب خنک کن Cooling

برج های خنک کن و مسیرهای آن Cooling and Cooling Tower

87

پمپ های گردش آب در برج های خنک کن C.W.P

91

مقدمه :

مصرف انرژی در دنیای امروز به طور سرسام آوری رو به افزایش است . بشر مترقی امروز ، برای تولید آب آشامیدنی ، برای تولید مواد غذایی و برای کلیه کارهای روزمره خود به استفاده از انرژی نیاز دارد و بدون آن زندگی او با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود .

طبق برآوردهایی که دانشمندان می نمایند ، از ابتدای خلقت تا سال 1230 ه .ش ، بشر معادل کیلووات ساعت و در فاصله 1230 تا 1330 نیز کیلووات ساعت انرژی مصرف نموده است.

و پیش بینی می شود که فاصلۀ 1330 تا 1430 مصرف انرژی تا کیلو وات ساعت باشد.

امروزه قسمت اعظم مصرف انرژی به وسیله کشورهای صنعتی بوده و هر چه کشوری صنعتی تر بوده و از نظر اقتصادی مرفه تر باشد مصرف انرژی سرانه آن نیز بیشتر خواهد بود. به طوری که رابطه مستقیمی بین مصرف انرژی به خصوص مصرف انرژی الکتریکی و درآمد سرانه هر کشوری وجود دارد. با افزایش روزافزون مصرف انرژی در دنیا بشر همواره در جستجوی منابع جدید و یافتن راههای اقتصادی استفاده از آنها برای تأمین احتیاجات خانگی و صنعتی بوده است و در این بین، چون انرژی الکتریکی صورتی از انرژی است که راحت تر به انرژی های دیگر ( قابل استفاده بشر) تبدیل می شود و انرژی تمیزی از نظر ضایعات می باشد ، تلاش های بشری بیشتر در زمینه تولید انرژی الکتریکی می باشد . چند نمونه از منابع شناخته

سایر محصولات :
تحقیق در مورد کنترل حرکت مکانیزم چهارمیله ای توسط نرم افزار MATLAB 7 ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کنترل الکترونیکی در خودروها 23 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کنترل از راه دور (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کنترل از راه دور 31 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کنتاکتورها (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کنتاکتورها (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کمیتها و آحاد (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کلیدهای فشارقوی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کلید های قدرت (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارگاه تولید یراق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کاربرد علم آمار (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد ریز کنترل کننده شارژ باتری 12 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کاربرد رایانه در برق 17 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارآموزی مرکزمخابرات مهدیه 60 ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارآموزی برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارآموزی برق بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کار آموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن 60 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کار آموزی تابلو برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کار آموزی تابلو برق و کابل کشی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کابل (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کابل وسیله (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کابل های مسی و انواع آنها (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کابل های شبکه 42 ص (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارون 3 محمدی (word)

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارون 3 قریشوندی (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارکرد دستی میز شاخص 16 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارخانه لامپ پارس شهاب (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کارخانه لامپ پارس شهاب 75 ص (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارخانجات لامپ پارس شهاب (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارت هوشمند (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارت هوشمند 27 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کاربرد نانومواد درصنعت برق 26 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کاربرد ریاضی در مهندسی برق (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد کاربرد الکترونیک قدرت در تپ چنجر ترانسفورماتورهای توزیع 19 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کارآموزیی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کارآموزیی برق شرکت هپکواراک 55ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد کار با داده های آماری کامل (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد کار آموزی مهرداد (word)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :نیروگاه سیکل رکیبی سیکل رکیبی شهید بررسی نیروگاه سیکل رکیبی شهید رجایی رجایی قزوین word شهید رجایی قزوین برق بررسی نیروگاه مصرف انرژی رکیبی شهید نیروگاه سیکل سیکل رکیبی انرژی الکریکی بررسی نیروگاه شهید رجایی خواهد بود انرژی رکیبی نیروگاه الکریکی اسفاده رجایی بررسی انرژی

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,word ,مورد ,تحقیق ,لینک ,توضیحاتفرمت ,word لینک ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,فایل تحقیق ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,توضیحات بی

تحقیق در مورد شیشه گری

تحقیق در مورد شیشه گری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

تاریخچه

منابع بسیاری شروع شیشه گری را از حدود سال 2000 ق.م. تخمین زده اند اما تاریخ شناسان در این مورد اختلاف نظر دارند.

بدون شک رومی ها و مصری ها بهترین و پیشرفته ترین شیشه گران عصر خود بوده اند. نمونه های بسیاری از این آثار در موزه های دنیا نگهداری می شود بعنوان مثال در موزه کورنینگ نیویورک قطعات با ارزشی از آثار شیشه مذاب موجود است، که تصاویر آنها در صفحات بعد آمده است.با بررسی این اشیاء اطلاعاتی در مورد روند ساخت شیشه مذاب بدست آمده است. اشیایی مانند کاسه هایی با فرم های پیچیده، جواهرات، و کاشی های تزئینی دیواری که تقریباً در سالهای 1500 ق.م. تا 500 بعد از میلاد ساخته شده است. لیکن بعد از این تاریخ یعنی 500 بعد از میلاد هیچ اثری از آنها یافت نشده است. مشخص نیست بعد از این تاریخ چه برسر آن آمد.

شاید این سئوال را بتوان اینطور پاسخ داد که پس از آن روش شیشه فوتی روش سریع و مطلوب فرم دهی شیشه شد. به نظر می رسد از سالهای 500 بعد از میلاد تا اوائل 1900 عاری از هرگونه اثر شیشه مذاب بوده است. البته باستثنای کارهایی که به روش ذوب شیشه خرده در قالب( Pate de verve ) انجام می شده که در دوره Art Nouveaou بسیار کاربرد داشته است. آثار <<هنری گراس>>، نمونه خوبی از این روش در سالهای 1880 تا 1920 بوده است. هنرمندان شیشه فوتی در دوره های اولیه از بعضی تکنیک های شیشه مذاب نیز برای ایجاد طرح روی آثار خود استفاده می کردند با این وجود فعالیت اصلی آنها در جهت بهبود روش فوق برای بازار در حال رشد شیشه بود.

با درنظر گرفتن موارد فوق قابل در ک است که برای احیای دوباره شیشه مذاب زمان طولانی صرف شده است.

تکنولوژی شیشه بهترین دوران رشد و ترقی خود را در طول دوره رنسانس اروپا و همچنین بعد از آن طی کرد. ولی به دلایلی آنطور که انتظار می رفت ،روش ساخت شیشه مذاب تولد دوباره ای در این دوران طلایی نداشت. در این دوران به این روش کم توجهی یا حتی از آن چشم پوشی شد. در دوران معاصر نیز این روش از رشدی که سایر روشهای فرم دهی شیشه داشته، محروم بوده است.

هرچند هزاره اول تاریخ 4 هزارساله شیشه گری از آثار بجامانده غنی بوده است ،ولی بنظر می رسد در 2000 ساله بعدی در این زمینه کار نشده است.« ال. سی.تیفانی» در شاهکارهای خود از این هنر استفاده کرده است. او در اثار خویش از نوارهای با این روش برروی سطوحی که بصورت شیشه فوتی آماده می شد، استفاده می کرد. همچنین از تکه های دمیده شده که وسیله تکنیک Slump به صورت تخت درآمده اند و سطح هایی بافت دار یا نقش دارند، استفاده می کرد.

از حدود سالهای 1935 لعاب شیشه ای، روش Slump و برحسب اتفاق شیشه مذاب دوباره ظاهر شد.

در آن دوران انواع مختلفی از شیشه در دسترس بود. از شیشه های جام ارزان قیمت گرفته تا بطریهای شیشه ای رنگی این روش دوباره فرم دهی شیشه در یک سری گروههای کوچک در نواحی از آمریکا گسترش پیدا کرد، لیکن در ابتدا درک تکنولوژی شیشه و دانش نحوه استفاده از شیشه در رأس این فعالیت ها نبود.

آثار معاصر

دسترسی به دانش روز و آزادی هنرمندان در این روش کار، پیشرفت سریعی در آن ایجاد کرده است.

سایر محصولات :
تحقیق در مورد صنعت توریسم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد صنایع دستی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد شیشه گری

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد سیکل پرورش ماهی قزل آلا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد سیمان های استخوانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد سنگهای ساختمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد سازمان صنایع هوافضا

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد ساختمانهای چوبی

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد ساخت لامپ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد زندگینامه کارآفرینان موفق جهان 164 ص

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد زنان کارآفرین 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد ریسندگی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد ریخته گری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد راهکارهای اشتغال معلولین 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد راه اندازی کارگاه حلقوی پودی (تریکو بافی) 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد خلاقیت چیست ؟ 40 ص

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد خدمات و تعمیر موبایل 12 ص

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد جوشکاری

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد جوشکاری چدن

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد جوشکاری به روش نقطه جوش

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد جاجیم بافی و ورنی بافی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد تکنولوژی بتن 1

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین 21 ص

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا 18 ص

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد توسعة سیبرنتیک دست مصنوعی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تهیه واکسن در مؤسسه راضی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تهیه و کاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان کننده

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد تکنولوژی تولید ماست کم چرب 44 ص

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تعمیرات موتورماشین 206

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد تجهیزات کنترل و ابزار دقیق(بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS)

لینک دانلود و...

تحقیق در مورد تأثیر عوامل انتقادی در تئاتر

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بناهای تاریخی دوره صفویه

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد برق خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل...

تحقیق در مورد بتن های بازیافتی

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد بتن غلتکی

لینک دانلود و خرید پایین...

تحقیق در مورد بتن بازیافتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت...

تحقیق در مورد ایرانخودرو

لینک دانلود و خرید...

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههای مقابله با آن

دانلود پروژه کامل کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش شترمرغ ,( به همراه آموزش پرورش شتر مرغ), word

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش گل و گیاه زینتی ,word

پروژه کار آفرینی راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

دانلود کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شترمرغ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش ماهی کپور

دانلود پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

دانلود زندگی نامه فردوسی , word

پروژه کار آفرینی انواع پست های فشار قوی,word

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی ,word

دانلود پروژه کارآفرینی تولید الکل صنعتی از خرما, word

دانلود مقاله جامع و کامل انواع گیت در معماری کامپیوتر , word

تحقیق در مورد کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود مقاله زندگی نامه عطار نیشابوری , word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید مبلمان

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید خودکار

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,word

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید سبد (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)سال 95

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه بررسی میزان کاهش آلایندهای خروجی اگزوز دراثرسرویس و تنظیم موتور خودرو

دانلود پروژه کامل بررسی کانیهای در بردارنده‌ عناصر نادر خاکی شامل : مونازیت ، باستنازیت و زینوتایم و کاربرد آن در ایران(با فرمت ورد)

دانلود مقاله کامل تبیین چشم انداز نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در بسترجهانی شدن

پاورپوینت درباره درباره نور

پاورپوینت درباره فرایند جوشکاری پلاسما

پاورپوینت درباره غشا, فیلتراسیون و انواع غشا

پاورپوینت درباره فرآورده های شیلات

پاورپوینت درباره عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

پاورپوینت درباره خط ویژوال کارآمد زیر تکنیک هایی برای روبات موبایل

پاورپوینت درباره حماسه سیاسی


کلمات کلیدی :ساخ شیشه مذاب شیشه مذاب این روش شیشه گری فرم دهی دهی شیشه شیشه فوی 500 بعد دوران اسفاده سالهای میلاد

منبع این نوشته : منبع
دانلود ,مورد ,تحقیق ,لینک ,شیشه ,word ,لینک دانلود ,خرید پایین ,پایین توضیحاتفرمت ,خرید تحقیق ,بافرمت word ,خرید پایین توضیحاتفرمت ,خرید پایین تحقیق